Guru Tradition (Lineage) of Satguru Rampal Ji


List of Guru Tradition (Lineage) of Satguru Rampal Ji
 1. God Kabir (Kashi, Uttar Pradesh).
 2. Bandichhor Garibdas Ji Maharaj (Chhudani, Jhajjar, Haryana).
 3. Sant Sheetaldas Ji Maharaj (Barhana, Rohtak, Haryana)
 4. Sant Dhyandas Ji Maharaj
 5. Sant Ramdas Ji Maharaj
 6. Sant Brahmanand Ji Maharaj (Karontha, Rohtak, Haryana)
 7. Sant Jugtanand ji Maharaj
 8. Sant Gangeshwaranand Ji Maharaj (Bajidpur, Delhi)
 9. Sant Chitanand Ji Maharaj (Gopalpur Dhaam, Sonipat, Haryana)
 10. Sant Ramdevanand Ji Maharaj (Talwandi Bhaai, Ferozpur, Punjab)
 11. Sant Rampal Das Ji Maharaj