BhaktibodhEnglish || हिन्दी

Bhakti Bodh

  • Downloads

    Bhaktibodh / भक्ति बोध Videos Download Nitniyam / नित्य नियम Download Sandhya Aarti / संध्या आरती Download Ramaini / असुर निकंदन रमैणी mp3 Files Nitniyam / नित्य नियम Your browser...
  • Publications

  • Bhaktibodh - Video

    Nityaniyam, Ramaini & Sandhya Aarti
  • Bhaktibodh - mp3

||Ath Manglacharan||

Garib namo namo Sat Purush kun, namaskar Guru keenhi|
Surnar munijan saadhva, santon sarvas deenhi ||1||
Satguru Sahib Sant sab, dandautam pranaam| Aage peechhe madhya huye, tin kun ja kurbaan ||2||
Narakaar nirvisham, Kaal jaal bhay bhanjanam| Nirlepam nij nirgunam, akal anoop besunn dhunam ||3||
Soham surti samaaptam, sakal samaana nirati lae| Ujal hirambar hardamm, be parvaah athaah hai, vaar paar nahin madhyatam ||4||
Garib jo sumirat siddh hoyi, gan naayak galtaana| Karo anugrah soyi, paaras pad parvaana ||5||
Aadi Ganesh manaaun, gan naayak devan deva| Charan kanwal lyo laaun, aadi ant karhun seva ||6||

Page 2

Param shakti sangeetam, riddhi siddhi data soyi| Abigat gunah ateetam, Satpurush nirmohi ||7||
Jagdamba jagdeesham, mangal roop muraari| Tan man arpun sheesham, bhakti mukti bhandaari ||8||
Sur nar munijan dhyaavaen, Brahma Vishnu Mahesha| Shesh sahans mukh gaavaen, poojain Aadi Ganesha ||9||
Indra Kuber sareekha, Varun Dharmrai dhyaavein| Sumrath jeevan jeeka, man ichchha fal paavein ||10||
Tetees koti adhaara, dhyaavaen sahans athaasi| Utraen bhavjal paara, kati hain yam ki faansi ||11||

|| MANTRA ||

Anaahad mantra, Sukh salaahad mantra, Ajokh mantra, Besun mantra, Nirbaan mantra theer hai ||1||
Aadi mantra, Yugaadi mantra, Achal abhangi mantra, Sadaa Satsangi mantra, Lyauleen mantra gehar gambheer hai ||2||
Soham subhaan mantra, Agam anuraag mantra, Nirbhay adol mantra, Nirgun nirbandh mantra, Nishchal mantra nek hai ||3||
Gaibi guljaar mantra, Nirbhay nirdhaar mantra, Sumrat sukrit mantra, Agmi abanch mantra, Adli mantra alekh hai ||4||

Page 3

Fajlam faraak mantra, Bin rasna gunlaap mantra, Jhilmil jahoor mantra, Sarbang bharpoor mantra, Sailaan mantrasaar hai ||5||
Rarankaar garak mantra, Tejpunj parakh mantra, Adli abandh mantra, Ajapanirsandh mantra, Abigat Anaahad mantra, Dil mein deedar hai ||6||
Vaani vinod mantra, Aanand asodh mantra, Khursi karaar mantra, Anbhay uchchaar mantra, Ujal mantra alekh hai ||7||
Sahib satraam mantra, Saain nihkaam mantra, Paarakh prakaas mantra, Hirambar hulaas mantra, Maule malaar mantra, Palak beech khalak hai ||8||

|| Ath Gurudev Ka Ang ||

Garib, prpatan veh prlok hai, jahaan adli Satguru saar| Bhakti het sain utre, paaya ham deedaar ||1||
Garib, aisa Satguru hum milya, alal pankh ki jaat | Kaya maya na vahan, nahin paanch tat ka gaat ||2||
Garib, aisa Satguru hum milya, ujal hirambar aadi | Bhalka gyan kamaan ka, ghaalat hain sar saandhi ||3||
Garib, aisa Satguru hum milya, sunn videshi aap| Rom - rom prakaash hai, deenha ajapa jaap ||4||

Page 4

Garib, aisa Satguru hum milya, magan kiye mustaak Pyaala pyaaya prem ka, gagan mandal gar gaap ||5||
Garib, aisa Satguru hum milya, sindh surati ki saen| Ur antar prakaasiya, ajab sunaaye baen ||6||
Garib, aisa Satguru hum milya, surati sindhu ki sael| Bajr paul pat khol kar, le gaya jheeni gael ||7||
Garib, aisa Satguru hum milya, surati sindhu ke teer| Sab santan sir taaj hain, Satguru adli Kabir ||8||
Garib, aisa Satguru hum milya, surati sindhu ke maahi| Shabd swaroopi ang hai, pind praan bin chhaahi ||9||
Garib, aisa Satguru hum milya, galtaana guljaar| Vaar paar keemat nahin, nahin halka nahin bhaar ||10||
Garib, aisa Satguru hum milya, surati sindhu ke manjh| Andyon aanand pokh hai, baen sunaaye kunj ||11||
Garib, aisa Satguru hum milya, surati sindhu ke naal| Peetambar taakhi dharyo, baani shabd risaal ||12||
Garib, aisa Satguru hum milya, surati sindhu ke naal| Gavan kiya parlok se, alal pankh ki chaal ||13||
Garib, aisa Satguru hum milya, surati sindhu ke naal| Gyan jog aur bhakti sab, deenhi najar nihaal ||14||

Page 5

Garib, aisa Satguru hum milya, beprvaah abandh| Param hans Purna Purush, rom-rom ravi chand ||15||
Garib, aisa Satguru hum milya, hai jinda jagdish| Sunn videshi mil gaya, chhatr mukut hai sheesh ||16||
Garib, Satguru ke lakshan kahun, madhurey baen vinod| Chaar ved shat shaastr, kah athaara bodh ||17||
Garib, Satguru ke lakshan kahun, achal vihangam chaal| Hum amraapur le gaya, gyan shabd sar ghaal ||18||
Garib, aisa Satguru hum milya, turiya kere teer| Bhagal vidya baani kahain, chhaanae neer aru kheer ||19||
Garib, jinda jogi jagat guru, maalik murshad peev| Kaal karm laagae nahin, nahin shanka nahin seev ||20||
Garib, jinda jogi jagat guru, maalik murshad peer| Dahu deen jhagda mandya, paaya nahin shareer ||21||
Garib, jinda jogi jagat guru, maalik murshad peer| Maarya bhalka bhed se, lagey gyan ke teer ||22||
Garib, aisa Satguru hum milya, tej punj ke ang| Jhil mil noor jahoor hai, nar roop set rang ||23||
Garib, aisa Satguru hum milya, tej punj ki loy| Tan man arpoon sees kun, honi hoy su hoy ||24||

Page 6

Garib, aisa Satguru hum milya, kholey bajr kivaar| Agam deep koon le gaya, jahan Brahm darbaar ||25||
Garib, aisa Satguru hum milya, khole bajr kapaat| Agam bhoomi koon gam kari, utre aughat ghaat ||26||
Garib, aisa Satguru hum milya, maari gyaasi gaen| Rom - rom mein saalti, palak nahin hai chaen ||27||
Garib, Satguru bhalka khainch kar, laya baan ju ek| Swaans ubhaare saalta, padya kaleje chhek ||28||
Garib, Satguru maarya baan kas, khaibar gyaasi khainch| Bharm karm sab jar gaye, layi kubuddhi sab ainch ||29||
Garib, Satguru aaye daya kari, aise deen dayaal| Bandi Chhor birad taas ka, jatharagni pratipaal ||30||
Garib, jatharagni sain raakhiya, pyaaya amrit kheer | Jugan - jugan satsang hai, samajh kutan bepeer ||31||
Garib, jooni sankat met hain, aundhe mukh nahin aay | Aisa Satguru seyiye, jam sae let chhudaay ||32||
Garib, jam jaura jaasae daraen, dharm raai ke doot| Chauda koti na champ hi, sun Satguru ki koot ||33||
Garib, jam jaura jaasae daraen, dharm raai dharae dheer| Aisa Satguru ek hai, adli asal Kabir ||34||

Page 7

Garib, jam jaura jaasae daraen, mitein karm ke ank| Kaagaj keerae dargah dayi, chaudah koti na champ ||35||
Garib, jam jaura jaase daraen, mitein karm ke lekh | Adli asal Kabir hain, kul ke Satguru ek ||36||
Garib, aisa Satguru hum milya, pahunchya manjh nidaan| Nauka naam chadaay kar, paar kiye parmaan ||37||
Garib, aisa Satguru hum milya, bhau sagar ke maahi| Nauka naam chadaay kar, le raakhe nij thaahi ||38||
Garib, aisa Satguru hum milya, bhau sagar ke beech | Khevat sab kun khevta, kya uttam kya neech ||39||
Garib, chauraasi ki dhaar mein, bahe jaat hain jeev| Aisa Satguru hum milya, le prasaaya peev ||40||
Garib, lakh chauraasi dhaar mein, bahe jaat hain hans| Aisa Satguru hum milya, alakh lakhaaya bans ||41||
Garib, maya ka ras peey kar, foot gaye do naen| Aisa Satguru hum milya, baas diya sukh chaen ||42||
Garib, maya ka ras peey kar, ho gaye damadol| Aisa Satguru hum milya, gyan jog diya khol ||43||
Garib, maya ka ras peey kar, ho gaye bhoot khayis| Aisa Satguru hum milya, bhakti dayi baksees ||44||

Page 8

Garib, maya ka ras peey kar, foot gaye pat chaar | Aisa Satguru hum milya, loyan sankh ughaar ||45||
Garib, maya ka ras peey kar, doob gaye dahu deen| Aisa Satguru hum milya, gyan yog praveen ||46||
Garib, maya ka ras peey kar, gaye shat dal gaarat gor| Aisa Satguru hum milya, pragat liye bahor ||47||
Garib, Satguru kun kya deejiye, dene koon kuchh naahi| Samman koon sata kiya, Seu bheint chadaahi ||48||
Garib, sir saate ki bhakti hai, aur kuchh naahi baat| Sir ke saate paaiye, avgat alakh anaath ||49||
Garib, sees tumhaara jayega, kar Satguru koon daan| Mera meri chhaad de, yohi goyi maidaan ||50||
Garib, sees tumhaara jaayega, kar Satguru ki bheint| Naam nirantar leejiye, jam ki lagaen na feint ||51||
Garib, Sahib sae Satguru bhaye, Satguru se bhaye Saadh| Ye teeno ang ek hain, gati kachhu agam agaadh ||52||
Garib, Sahib se Satguru bhaye, Satguru se bhaye Sant| Dhar - dhar bhesh vishaal ang, khelein aadi aur ant ||53||
Garib, aisa Satguru seyiye, beg utaare paar| Chauraasi bhram metahin, aava gavan nivaar ||54||

Page 9

Garib, andhe gunge guru ghaney, langade lobhi laakh| Sahib saen parche nahin, kaav banaavaen saakh ||55||
Garib, aisa Satguru seyiye, shabd samaana hoye| Bhau sagar mein doobtein, paar laghaavein soye ||56||
Garib, aisa Satguru seyiye, soham sindhu milaap| Turiya madhya aasan karein, metain teenyon taap ||57||
Garib, turiya par puriya mahal, paar Brahm ka desh| Aisa Satguru seyiye, shabd vigyana nes ||58||
Garib, turiya par puriya mahal, Paar Brahm ka dhaam| Aisa Satguru seyiye, hans karein nihkaam ||59||
Garib, turiya par puriya mahal, Paar Brahm ka lok| Aisa Satguru seyiye, hans pathaavein mokh ||60||
Garib, turiya par puriya mahal, Paar Brahm ka dweep| Aisa Satguru seyiye, raakhe sang sameep ||61||
Garib, gagan mandal gaadi jahan, Paar Brahm asthaan| Sunn shikhar ke mahal mein, hans karein vishraam ||62||
Garib, Satguru Purna Brahm hain, Satguru aap alekh| Satguru ramta Ram hain, yaamein meen na mekh ||63||
Garib, Satguru aadi anaadi hain, Satguru madhya hain mool| Satguru kun sijda karun, ek palak nahin bhool ||64||

Page 10

Garib, pattan ghaat lakhaaiyan, agam bhoomi ka bhed | Aisa Satguru hum milya, asht kamal dal chhed ||65||
Garib, pattan ghaat lakhaaiyan, agam bhoomi ka bhev | Aisa Satguru hum milya, asht kamal dal sev ||66||
Garib, prapattan ki peeth mein, Satguru le gaya mohi| Sir saate sauda hua, agli pichhli khohi ||67||
Garib, prapattan ki peeth mein, Satguru le gaya saath| Jahan heere maanik bikein, paaras laagya haath ||68||
Garib, prapattan ki peeth mein, hai Satguru ki haat| Jahan heere maanik bikein, saudagar syon saat ||69||
Garib, prapattan ki peeth mein, sauda hai nij saar| Hum kun Satguru le gaya, aughat ghaat utaar ||70||
Garib, prapattan ki peeth mein, prem pyaale khoob| Jahan hum Satguru le gaya, matvaala mahboob ||71||
Garib, prapattan ki peeth mein, matvaale mastaan| Hum kun Satguru le gaya, amrapur asthaan ||72||
Garib, bank naal ke antarey, trivaeni ke teer| Maan sarovar hans hain, baani kokil keer ||73||
Garib, bank naal ke antarey, trivaeni ke teer| Jahan hum Satguru le gaya, chuvae ameeras sheer ||74||

Page 11

Garib, bank naal ke antarey, trivaeni ke teer| Jahan hum Satguru le gaya, Bandi Chhor Kabir ||75||
Garib, bhamwar gufa mein baith kar, ami mahaaras jokh| Aisa Satguru mil gaya, sauda rokam rok ||76||
Garib, bhamwar gufa mein baith kar, ami mahaaras tol| Aisa Satguru mil gaya, bajr paul dayi khol ||77||
Garib, bhamwar gufa mein baith kar, ami mahaaras jokh| Aisa Satguru mil gaya, le gaya hum pralok ||78||
Garib, pind brahmand saen agam hain, nyaari sindhu samaadh| Aisa Satguru mil gaya, dekhya agam agaadh ||79||
Garib, pind brahmand saen agam hain, nyaari sindhu samaadh| Aisa Satguru mil gaya, diya akhae prasaad ||80||
Garib, aughat ghaati utre, Satguru ke updesh| Purna pad prakaasiya, gyan jog pravesh ||81||
Garib, sunn sarovar hans man, nhaaya Satguru bhed| Surati nirati parcha bhya, asht kamal dal chhed ||82||
Garib, sunn besunn saen agam hai, pind brahmand saen nyaar|

Page 12

Shabd samaana shabd mein, avgat vaar na paar ||83||
Garib, Satguru koon kurbaan jaa, ajab lakhaaya des| Paar Brahm pravaan hai, niraalambh nij nes ||84||
Garib, Satguru soham naam de, guj beeraj vistaar| Bin soham seejhe nahin, mool mantra nij saar ||85||
Garib, soham soham dhun lagae, dard band dil maahin| Satguru parda khol heen, paraalok le jaahin ||86||
Garib, soham jaap ajaap hai, bin rasna hoye dhunn| Chadey mahal sukh sej par, jahan paap nahin pun ||87||
Garib, soham jaap ajaap hai, bin rasna hoye dhunn| Satguru deep sameep hai, nahin basti nahin sunn ||88||
Garib, sunn basti saen rahit hai, mool mantra man maahi| Jahan hum Satguru le gaya, agam bhoomi sat thaahi ||89||
Garib, mool mantra nij naam hai, surat sindhu ke teer| Gaibi baani aras mein, sur nar dharein na dheer ||90||
Garib, ajab nagar mein le gaya, hum kun Satguru aan| Jhilke bimb agaadh gati, soote chaadar taan ||91||
Garib, agam anaahad deep hai, agam anaahad lok| Agam anaahad gavan hai, agam anaahad mokh ||92||
Garib, Satguru paaras roop hain, humri loha jaat|

Page 13

Palak beech kanchan karein, paltain pindru gaat ||93||
Garib, hum to loha kathin hain, Satguru baney luhaar| Jugan - jugan ke morchey, tod ghadey ghansaar ||94||
Garib, hum pasuva jan jeev hain, Satguru jaat bhirang| Murde saen jinda karaen, palat dharat hain ang ||95||
Gairb, Satguru sikligar baney, yauh tan tega deh| Jugan-jugan ke morchey, khovain bharm sandeh ||96||
Garib, Satguru kand kapoor hain, humri tunka deh| Swati seep ka mel hai, chand chakora neh ||97||
Garib, aisa Satguru seyiye, beg udhaarae hans| Bhau sagar aavae nahin, jaura kaal vidhwans ||98||
Garib, pattan nagri ghar karae, gagan mandal gainaar| Alal pankh jyun sanchrae, Satguru adham udhaar ||99||
Garib, alal pankh anuraag hai, sunn mandal rahae theer| Das Garib udhaariya, Satguru miley Kabir ||100||

||Sahib Kabir Ki Vaani Gurudev Ke Ang Se||

Kabir, dandwat Govind Guru, bandu avijan soy| Pahle bhaye prnaam tin, namo jo aage hoy ||1||
Kabir, guru ko keeje dandwat, koti koti parnaam| Keet na jaanae bhringko, yon Gurukari aap samaan ||2||

Page 14

Kabir, Guru Govind kar jaaniye, rahiye shabd samaay| Milae tau dandwat bandagi, nahin palpal dhyaan lagaay ||3||
Kabir, Guru Govind dono khadey, kiske laagon paay| Balihaari Guru aapne, Govind diya milaay ||4||
Kabir, Satguru ke updeshka, suniya ek bichaar| Jo Satguru milta nahin, jata yamke dwaar ||5||
Kabir, yam dwaare mein doot sab, karte khaincha taani| Unte kabhu na chhootta, firta chaaron khaani ||6||
Kabir, chaari khaani mein bharamta, kabahu na lagta paar| So fera sab miti gaya, Satguruke upkaar ||7||
Kabir, saat samundra ki masi karun, lekhni karun baniraay| Dharti ka kaagad karun, Guru gun likha na jay ||8||
Kabir, balihaari Guru aapna, ghari ghari saubaar| Maanushtein devta kiya, karat na laagi baar ||9||
Kabir, Guruko maanush jo ginae, charanamritko paan| Te nar narkae jaahinge, janm janm hoye swaan ||10||
Kabir, Guru maanush karijaante, te nar kahiye andh| Hoyein dukhi sansaarmein, aage yamka fand ||11||
Kabir, te nar andh hain, Guruko kahte aur|

Page 15

Harike roothe thaur hai, Guru roothe nahin thaur ||12||
Kabir, Kabira Harike roothte, Guruke sharne jaay| Kahae Kabir Guru roothte, Hari nahin hot sahaay ||13||
Kabir, Guruso gyan jo lijiye, sees deejiye daan| Bahutak bhondu bahigaye, raakhi jeev abhimaan ||14||
Kabir, Guru samaan data nahin, jaachak shishya samaan| Teen lok ki sampada, so Guru deenhi daan ||15||
Kabir, tan man diya to bhalaa kiya, shirka jaasi bhaar| Jo kabhu kahae maen diya, bahut sahe shir maar ||16||
Kabir, Guru badey hain Govind se, man mein dekh vichaar| Hari sumre so vaari hain, Guru sumre hoye paar ||17||
Kabir, yeh tan vish ki beldi, Guru amrit ki khaan| Sheesh diye jo Guru miley, to bhi sasta jaan ||18||
Kabir, saat dweep nau khand mein, Guru se badaa na koye| Karta karey na kar sakae, Guru karey so hoye ||19||
Kabir, Ram Krishna se ko badaa, tinhun bhi Guru keenh| Teen lok ke ve dhani, Guru aagae aadheen ||20||
Kabir, Hari sewa yug chaar hai, Guru sewa pal ek|

Page 16

Taasu patantar na tulaen, santan kiya vivek ||21||

||Satguru Mahima||

(Magnificence of True Guru) (Sahib Garibdas Ji Ki Vaani) Speech of Garibdas Ji

Satguru data hain kali maahi, praan udhaaran utre saain|
Satguru data deen dayaalam, jam kinkar ke toraen jaalam||
Satguru data daya karaahin, agam deep saen so chal aahin|
Satguru bina panth nahin paavae, Satguru milaen to alakh lakhaavaen||
Satguru Sahib ek shareera, Satguru bina na laagae teera|
Satguru baan vihangam maaraen, Satguru bhav sagar saen taaraen||
Satguru bina na paavae painda, hoonth haath gad leejae kainda|
Satguru dard band darvesa, jo man kar hai door andesha||
Satguru dard band darbaari, utre Sahib sunya adhaari|
Satguru Sahib ang na dooja, ye sargun vae nirgun pooja||

Page 17

Garib, nirgun sargun ek hai, dooja bharm vikaar|
Nirgun Sahib aap hain, sargun Sant vichaar||
Satguru bina surati nahin paatae, khel mandya hai sir ke saatae|
Satguru bhakti mukti kedaani, Satguru bina na chhootae khaani||
Maarg bina chalan hai tera, Satguru metain timar andhera|
Apne praandaanjo karahi, tanman dhansab arpan dharhin||
Satguru sankh kalaa darsaavain, Satguru arsh vimaan bithaavain|
Satguru bhau sagarke koli, Satguru paar nibaahain doli||
Satguru maadar pidar hamaare, bhau sagar ke taaran haare|
Satguru sundar roop apaara, Satguru teen lok sain nyaara||
Satguru param padaarath poora, Satguru bina na baajain toora|
Satguru aavaadaan kar devain, Satguru Ram rasaayan bhevain||

Page 18

Satguru pasu maanas kari daarain, siddhi dey kar Brahm vichaarae||
Garib, Brahm binaani hot hain, Satguru sharnaaleen|
Soobhar soyi janiye, sab seti aadheen||
Satguru jo chaahe so karahi, chaudah koti doot jam darhin|
Oot bhoot jam traas nivaare, chitr gupt ke kaagaj faarae|

(Sahib Kabir Ji Ki Vaani) Speech of God Kabir

Guru te adhik na koyi thahraayi|
mokshpanth nahin Guru binu paai||
Ram Krishna badtihunpur raja|
tin Guru bandi keenh nij kaja||
Gehi bhakti Satguru ki karhin|
aadi naam nij hridya dharhin||
Guru charnan se dhyaan lagaavae|
ant kapat Guru se naa laavae||
Guru sewa mein fal sarbas aavae|
Guru vimukh nar paar na paavae||

Page 19

Guru vachan nishchay kar maanae|
poore Guru ki sewa thaanae||
Guruki sharna leejae bhaai| jaate jeev narak nahin jaai||
Guru kripa katey yam faansi|
vilamb na hoye miley avinaashi||
Guru binu kaahu na paya gyana|
jyon thotha bhus chhadey kisaana||
Teerth vrat aru sab pooja| Guru bin data aur na dooja||
Nau naath chauraasi siddha|
Guru ke charan seve Govinda||
Guru bin prêt janm sab paavae|
varsh sahansr garabh so rahaavae||
Guru bin daan punya jo karayi|
mithya hoye kabahun nahin falhin||
Guru binu bharm na chhoote bhaai|
koti upaay karey chaturaayi||
Guru ke miley katey dukh papa|
janm janm ke mitein santaapa||
Guru ke charan sadaa chitt deejae|
jeevan janm sufal kar leejae||

Page 20

Guru bhagta mm aatam soyi| vaake hridya rahun samoyi||
Adsath teerth bhram bhram aave|
so fal Guru ke charno paave||
Dashvaan ansh Guru ko deejae|
jeevan janm safal kar leejae||
Guru bin hom yagya nahin keeje|
Guru ki aagya maahi raheeje||
Guru surtaru surdhenu samaana|
paavae charan mukti parvaana||
Tan man dhan arpi Guru sevae|
hoye galtaan updeshahin levae||
Satguruki gati hridya dhaare|
aur sakal bakvaad nivaarae||
Guru ke sanmukh vachan na kahae|
so shishya rahnigahni sukh lahae||
Guru se shishya karae chaturaai|
sewa heen nark mein jaai||
Ramaeni : Shishya hoye sarbas nahin vaarae|
Hiye kapat mukh preeti uchaare||
Jo jiv kaise lok sidhaayi|

Page 21

bin Guru miley mohe nahin paayi||
Guru se karae kapat chaturaai|
so hansa bhav bharmein aayi||
Guru se kapat shishya jo raakhae|
yam raja ke mugdar chaakhae||
Jo jan Guru ki ninda karyi|
sookar shvaan garabhmein paryi||
Guru ki ninda sune jo kaana|
taako nishchay narak nidaana||
Apne mukh ninda jo karyi| parivaar sahit nark mein parhi||
Guru ko tajae bhajae jo aana|
taa pashuva ko fokat gyana||
Guruse baer karae shishya joyi|
bhajan naash aru bahut bigoyi||
Peedi sahit narakmein parihae|
Guru aagya shishya lop jo karihae||
Chelo athva upaasak hoyi|
Guru sanmukh le jhooth sanjoyi||
Nishchay nark parae shishya soyi|
ved puraan bhaashat sab koyi||

Page 22

Sanmukh Guruki aagya dhaarae|
aru pichhe tae sakal nivaarae||
So shishya ghor narkmein parihae|
rudhir raadh peevae nahin tari hai||
Mukhpar vachan karae parmaana|
ghar par jay karae vigyaana||
Jahaan jaavae tahaan ninda karyi|
so shishya krodh agni mein jaryi||
Aise shishyako thaahar naahin|
Guru vimukh lochat hai manmaahin||
Bed puraan kahae sab saakhi|
saakhi shabd sabae yon bhaakhi||
Maanush janm paay kar khovae|
Satguru vimukha jugjug rovae||
Garib, Guru drohi ki paed par| je pag aave beer||
Chauraasi nishchay padae| Satguru kahain Kabir||
Kabir, jaan boojh saachi tajae| karain jhoothe se neh||
Jaaki sangat he prabhu| swapan mein bhi naa deh||
Taatae Satguru sarna leejae|
kapat bhaav sab door kareejae||

Page 23

Yog yagya jap daan karaavae|
Guru vimukh fal kabahun na paavae||

(Shishya Ki Adheenta)
Submission of a Disciple

Doukar jori Guruke aage| karibahu vinti charnan laage||
Ati sheetal bolae sab baina| metae sakal kapatke bhaina||
He Guru tum ho deendayaala|
maen hoon deen karo pratipaala||
Bandichhor maen atihi anaatha|
bhavjal boodat pakdo haatha||
Deejae updesh gupt mantra sunaao|
janm maran bhavdukh chhudaao||
Yon aadheen hovae shishya jabhin|
shishya par kripa kaare Guru tabhin||
Guruse shishya jab deechchha maangae|
man karm vachan dharae dhan aagae||
Aisi preeti dekhi Guru jabhin|
gupt mantra kahae Guru tabhin||
Bhakti mukti ko panth bataavae|
buro honko panth chhudaavae||

Page 24

Aise shishya updeshahin paai|
hoye divya drishti purushpae jaai||

(Guru Sewa Mahaatmay)
Magnificence of Service to Guru

Ganga Yamuna badri sametey|
jagannaath dhaam hain jete||
Bhrame fal praapt hoye na jeto|
Guru sewa mein paavae fal teto||
Gurumahaatamkovaarnapaara|
varneshivsankaadik aur avtaara||
Guruko Purna Brahmkar jaane|
aur bhaav kabahun nahin aane||
Jin baatanse Gurudukh paavae|
tin baatanko door bahaavae||
Asht angse dandwat pranaama|
sandhya praat karae nishkaama||
(Guru Charnaamrit Ka Mahaatmay)
Magnificence of Guru’s Foot Nectar
Kotik teerth sab kar aavae|
Guru charnaafal turant hi paavae||

Page 25

Charnaamrit kadaachit paavae|
chauraasi katae lok sidhaavae||
Kotik jap tap karae karaavae|
ved puraan sabae mili gaavae||
Gurupad raj mastak par devae| so fal tatkaalahi levae||
So guru sat jo saar chinaavae|
yam bandhan se jeev muktaavae||
Guru pad seve birla koyi| jaapar kripa Sahib ki hoyi||
Guru mahima shukdev ju paayi|
chadi vimaan baekunt jaai||
Guru binu bed padae jo praani|
samjhe na saar rahe agyaani||
Satguru miley tau agam bataavae|
jamki aanch taahi nahin aavae||
Guru se hi sadaa hit jaano|
kyon bhoole tum chatur syaano||
Guru seedhi chadi oopar jaai|
sukhsagar mein rahey samaayi||
Gauri Shankar aur Ganesha|
sabhi leenha Guru updesha||

Page 26

Shiv biranchi Guru sewa keenha|
Naarad deeksha Dhru ko deenha||
Guru vimukh soyi dukh paavae|
janm janm soyi dahkaavae||
Guru sevae so chatur syaana|
Guru pattar koyi aur na aana||
(Sahib Kabir Ke Updesh)
Preachings of God Kabir
Kabir, jo toko kaanta bovae, taako bo tu fool|
Tohi foolke fool hain, vaako hain trishool||
Kabir, durbal ko na sataaiye, jaaki moti haay|
Bina jeevki swaansse, loh bhasm havae jaay||
Kabir, aap thagaaiye, aur na thagiye koye|
Aap thagaayein sukh hot hai, auron thagey dukh hoye||
Kabir, ya duniyaan mein aaike, chhaadi deyi tu aithi|
Lena hoye so leyile, uthi jaatu hai painthi||
Kahae Kabir pukaarike, doye baat lakhiley|
Ek Sahib ki bandagi, va bhookhonko kachhu dey||
Kabir, isht milae aur man milae, milae sakal ras reeti|
Kahae Kabir tahaan jaaiye, rah santan ki preeti||

Page 27

Kabir, aisi baani boliye, manka aapaa khoye|
Auran ko sheetal karae, aapuhin sheetal hoye|
Kabir, jagmein baeri koyi nahin, jo man sheetal hoye|
Ya aapa ko daari dae, dayaa karae sab koye||
Kabir, kehte ko kahi jaan dae, Guru ki seekh tu ley|
Saakat aur swaanko, ult jawaab na dey||
Kabir, hasti chadiye gyaanke, sahaj dulicha daari|
Swaan roop sansaar hai, bhoosan de jhakmaari||
Kabir, Kabira kaaheko darae, sirpar sirjanhaar|
Hasti chadi dariye nahin, kookar bhusey hazaar||
Kabir, aavat gaari ekhai, ultat hoye anek|
Kahae Kabir nahin ulatiye, rahae ek ki ek||
Kabir, gaali hi se upjae, kalah kasht aur meech|
Haar chalae so saadhu hai, laagi marey so neech||
Kabir, Harijan to haara bhalaa, jeetan de sansaar|
Haara tau Hari son milae, jeeta yamki laar||
Kabir, jeta ghat teta mataa, ghat ghat aur swabhaav|
Ja ghat haar na jeet hai, taa ghat Brahm samaav||
Kabir, kathaa karo Kartaarki, suno kathaa Kartaar|
Aan kathaa suniye nahin, kahae Kabir vichaar||

Page 28

Kabir, bande too kar bandagi, jo chaahae deedaar|
Ausar maanush janmka, bahuri na baarambaar||
Kabir, banjaare ke bael jyon, bharmi firyo bahu desh|
Khaand laadi bhus khaat hai, bin Satguru updesh||

||Sumiran Ka Ang||

Kabir, sumran maarag sahaj ka, Satguru diya bataay|
Swaans-uswaans jo sumirta, ek din milsi aay||
Kabir, maala swaans-uswaans ki, ferenge nijdaas|
Chauraasi bharmae nahin, katae karamki faans||
Kabir sumran saar hai, aur sakal janjaal|
Aadi ant madhi sodhiya, dooja dekha khyaal||
Kabir, nijsukh aatam Ram hae, dooja dukh apaar|
Mansa vaacha karmna, Kabira sumiran saar||
Kabir, dukhmein sumiran sab karae,
sukhmein karae na koye|
Je sukhmein sumiran karae, to dukh kaaheko hoye||
Kabir, sukhmein sumiran na kiya, dukhmein kiya yaadi|
Kahae Kabir taa daaski, kaun suney firiyaadi||
Kabir, saain yon mati jaaniyo, preeti ghatae mm chitt|
Marun to Tum sumirat marun, jeevat sumrun nitya||

Page 29

Kabir, jap tap sanyam sadhna, sab sumiranke maahin|
Kabira jaane ramjan, sumiran sam kachhu naahin||
Kabir, jin Hari jaisa sumriya, taako taisa laabh|
Osaan pyaas na bhaagayi, jablag dhasae na aab||
Kabir, sumiran ki sudhi yon karo, jaise daam kangaal|
Kahae Kabir visrae nahin, pal pal let sambhaal||20||
Kabir, sumiran so man laaiye, jaise paani meen|
Praan tajae pal beesrae, das Kabir kahi deen||
Kabir, Satyanaam sumirile, praan jaahinge chhoot|
Gharke pyaare aadmi, chalte leyinge loot||
Kabir, loot sakae to lootile, Ram naam hai looti|
Peechhae firi pachhitaahuge, praan jaayeinge chhooti||
Kabir, soya to nishfal gayaa, jaago so fal ley|
Sahib hakk na raakhsi, jab maangae tab dey||
Kabir, chinta to Hari naamki, aur na chitvae daas|
Jo kachhu chitve naam binu, soyi Kaalki faans||
Kabir, jabahi Satyanaam hriday dharo,
bhayo paapko naas|
Maanau chingi agniki, pari puraane ghaas||
Kabir, Ram naamko sumirta, adham tirey apaar|

Page 30

Ajaamel Ganika Supach, Sadna, Sivri naar||
Kabir, swapnhimein barraayke, jo koyi kahe Ram|
Vaake pag ki paamvdi, merey tan ko chaam||
Kabir, naam japat kanya bhali, saakat bhalaa na poot|
Chherike gal galthna, jaamein doodh na moot||
Kabir, sab jag nirdhna, dhanvanta nahin koye|
Dhanvanta soyi jaaniye, Ram naam dhan hoye||
Kabir, kehta hoon kahi jaat hoon, kahun bajaa ke dhol|
Swaans jo khaali jaat hai, teen lok ka mol||
Kabir, aise mehnge molka, ek swaans jo jay|
Chauda lok nahin pattarey, kaahe dhoori milaay||
Kabir, jivna thoraahi bhalaa, jo satya sumiran hoye|
Laakh baraska jeevna, lekhe dharae na koye||
Kabir, kehta hoon kahi jaat hoon, sunta hai sab koye|
Sumiran son bhalaa hoyega, naatar bhalaa na hoye||
Kabir, Kabira Hariki bhakti bin, dhig jeevan sansaar|
Dhuaan kaasa dhaulharaa, jaat na laagae baar||
Kabir, bhakti bhaav bhaadon nadi, sabae chali ghahraay|
Sarita soyi janiye, jeshthmaas thahraay||
Kabir, bhakti beej binsae nahin, aay paraen sau jhol|

Page 31

Jo kanchan vishta parae, ghatae na taako mol||
Kabir, kaami krodhi laalchi, inpae bhakti na hoye|
Bhakti karae koyi shoorma, jaati baran kul khoye||
Kabir, jablag bhakti sahkaamna, tab lagi nishfal sev|
Kahae Kabir ve kyon milae, nishkaami nij dev||

||Ath Saaton Vaar Ki Ramaeni||

Saaton vaar samool bakhaano,
paher ghadi pal jyotish jaano ||1||
Etvaar antar nahin koyi, lagi chaanchri pad mein soyi ||2||
Som sambhaal karo din raati,
door karo nae dil ki kaanti ||3||
Mangal man ki maala fero,
chaudah koti jeet jam jero ||4||
Buddh vinaani vidya deejae,
sat sukrit nij sumiran keejae ||5||
Brahspati bhyaas bhaye bairaaga,
taantey man raatey anuraaga ||6||
Shukr shaala karm bataaya,
jad man maan sarover nhaaya ||7||
Shanishchar swaasa maahin samoya,

Page 32

jab hum makartaar mag joya ||8||
Raahu ketu rokaen nahin ghaata,
Satguru kholein bajar kapaata ||9||
Nau grah naman karain nirbaana,
abigat naam niraalambh jaana ||10||
Nau grah naad samoye naasa,
sahans kamal dal keenha baasa ||11||
Dishaasool dahaundis ka khoya,
niraalambh nirbhae pad joya ||12||
Kathin visham gati rahen hamaari,
koyi na jaanat hai nar naari ||13||
Chandr samool chintaamani paaya,
Garibdas pad padahi samaaya ||14||
||Ath Sarv Lakshna Granth||
Garib uttam kul kartaar de, dwaadas bhooshan sang|
Roop dravya de daya kar, gyaan bhajan satsang |1|
Seel santosh vivek de, kshma dayaa iktaar|
Bhaav bhakti vairaag de, naam niraalambh saar |2|
Jog yukti swaasthya Jagdish de, sukshm dhyaan dayaal|
Akal akeen ajanm jati, athsiddhi naunidhi khyaal |3|

Page 33

Swarg narak baanchae nahin, moksh bandhan saen door|
Badi gareebi jagat mein, sant charan raj dhoor |4|
Jeevat mukta so kaho, aasha trishna khand|
Man ke jeetey jeet hai, kyon bharmein brahmand |5|
Saala karm shareer mein, Satguru diya lakhaay|
Garibdas galtaan pad, nahin aavae nahin jay |6|
Chauraasi ki chaal kya, mo seti sun leh|
Chori jaari karat hain, jaakae munhde kheh |7|
Kaam krodh mad lobh lat, chhuti rahe bikraal|
Krodh kasaayi ur basae, kushabd chhura ghar ghaal |8|
Harsh shog hai shwaan gati, sanshay sarp shareer|
Raag dwesh badey rog hain, jam ke padey janjeer |9|
Aasha trishna nadi mein, doobe teeno lok|
Mansa maya bistari, aatm aatm dosh |10|
Ek shatru ek mitra hain, bhool padirey praan|
Jam ki nagri jaayega, shabd hamaara maan |11|
Nindya bindya chhod de, santan syon kar preet|
Bhausaagar tir jaat hai, jeevat mukt ateet |12|
Je tere upjae nahin, to shabd saakhi sun leh|
Saakhi bhoot sangeet hain, jaasain laavo neh |13|

Page 34

Swarg saat asmaan par, bhatkat hai man moodh|
Khaalik to khoya nahin, isi mehal mein dhoodh |14|
Karm bharm bhaari lagey, sansaa sool bambool|
Daali paano dolte, parsat naahin mool|15|
Swaasa hi mein saar pad, pad mein swaasa saar|
Dam dehi ka khoj kar, aavaagaman nivaar|16|
Bin Satguru paavae nahin, khaalik khoj vichaar|
Chauraasi jag jaat hai, chinhat naahin saar |17|
Mard gard mein mil gaye, Ravan se randhir|
Kans Kesh Chanoor se, Hirnakush balbir |18|
Teri kya buniyaad hai, jeev janm dharlet|
Garibdas Hari naam bin, khaali parsi khet |19|

||Ath Brahm Vedi||

Gyaan sagar ati ujaagar, nirvikaar niranjnam |
Brahmgyaani mahadhyaani, sat sukrit dukh bhanjnam ||1||
Mool chakr Ganesh baasa, rakt varn jahaan jaaniye |
Kiliyam jaap kuleen taj sab, shabd hamaara maaniye ||2||
Swaad chakr Brahmaadi baasa,
jahaan Savitri Brahma rahain|
Om jaap japant hansa, gyaan jog Satguru kahain ||3||

Page 35

Naabhi kamal mein Vishnu vishambhar,
jahaan Lakshmi sang baas hai|
Hariyam jaap japant hansa, jaanat birla daas hai ||4||
Hriday kamal Mahadev devam, sati Parvati sang hai |
Soham jaap japant hansa, gyaan jog bhal rang hai ||5||
Kanth kamal mein basae Avidhya,
gyaan dhyaan buddhi naasahi |
Leel chakr madhya Kaal karmm,
aavat dam kun faansahi ||6||
Trikuti kamal param hans purna,
Satguru samrath aap hai|
Man pauna sam sindh melo, surati nirati ka jaap hai ||7||
Sahans kamal dal bhi aap Sahib,
jyun foolan madhya gandh hai|
Poor rhya Jagdish jogi, sat samrath nirbandh hai ||8||
Meeni khoj hanoj hardam, ulat panth ki baat hai |
Ilaa pingula sushman khojo,
chal hansa aughat ghaat hai ||9||
Aisa jog vijog varno, jo Shankar ne chit dharya|
Kumbhak rechak dwaadas paltey,

Page 36

Kaal karm tis taen darya ||10||
Sunn singhaasan amar aasan, Alakh Purush nirbaan hai|
Ati lyouleen bedeen maalik,
kaadar kun kurbaan hai ||11||
Hai nirsingh abandh abigat, koti baikunth nakhroop hai||
Aparampaar deedar darshan, aisa ajab anoop hai ||12||
Ghuraen nisaan akhand dhun sun, soham bedi gaaiye |
Baajaen naad agaadh ag hai,
jahaan le man thahraaiye ||13||
Surati nirati man pavan paltey, banknaal sam keejiye |
Sarbae fool asool asthir, ami mahaaras peejiye ||14||
Sapt puri merudand khojo, man mansa gah raakhiye |
Udhaen bhanwar aakaash gamnam,
paanch pacheeson naakhiye ||15||
Gagan mandal ki sael kar le, bahuri na aisa daav hai |
Chal hansa parlok pathaaun,
bhau sagar nahin aav hai ||16||
Kandrap jeet udeet jogi, shat karmi yauh khel hai|
Anbhae maalni haar goodein, surati nirati ka mel hai ||17||
Soham jaap ajaap tharpo, trikuti sanyam dhuni lagae|

Page 37

Maan sarover nhaan hansa,
gang sahans mukh jit bagae ||18||
Kaalindri kurbaan kaadar, abigat moorti khoob hai|
Chhatr swet vishaal lochan, galtaana mahboob hai ||19||
Dil andar deedaar darshan, baahar ant na jaaiye
Kaaya maya kahaan bapuri,
tan man sheesh chadaayiye ||20||
Abigat aadi jugaadi jogi, Sat Purush lyoleen hai|
Gagan mandal galtaan gaibi, jaat ajaat bedeen hai ||21||
Sukhsagar ratnagar nirbhay, nij mukhbaani gaavahin|
Jhin aakar ajokh nirmal, drishti mushti nahin aavahin ||22||
Jhil mil noor jahoor joti, koti padam ujiyaar hai|
Ult naen besunya bistar, jahaan tahaan deedar hai ||23||
Asht kamal dal sakal ramta,
trikuti kamal madhya nirakh hin|
Swet dhwja sunn gumat aagae,
pachrang jhande farak hin ||24||
Sunn mandal Satlok chaliye, nau dar mund bisunn hai|
Divya chisamyon ek bimb dekhya,
nij shravan sunidhuni hai ||25||

Page 38

Charan kamal mein hans rehte, bahurangi bariyaam hain|
Sukshm moorti shyaam soorti,
achal abhangi Ram hain ||26||
Nau sur bandh nisank khelo,
dasmein dar mukhmool hai|
Maali na kup anoop sajni, bin beli ka fool hai ||27||
Swaans uswaans pawan kun paltae,
naag funi kun bhoonch hai|
Surati nirati ka baandh beda,
gagan mandal kun koonch hai ||28||
Sun le jog vijog hansa, shabd mehal kun siddh karo|
Yoh Gurugyaan vigyaan baani,
jeevat hi jag mein maro ||29||
Ujal hirambar swet bhaunra, akshae vriksh sat baag hai|
Jeeto kaal bisaal soham, tar teevar bairaag hai ||30||
Mansa naari kar panihaari, khaakhi man jahaan maaliya|
Kumbhak kaaya baag lagaaya,
foole hain fool bisaaliya ||31||
Kachh machh koorambh dhaulam,
shesh sahans fun gaavahin|

Page 39

Naarad muni se rataen nishdin,
Brahma paar na paavhin ||32||
Shambhu jog vijog saadhya, achal adig samaadh hai|
Abigat ki gati naahin jaani,
leela agam agaadh hai ||33||
Sankaadik aur siddh chauraasi,
dhyaan dharat hain taas ka|
Chaubeesaun avataar japat hain,
param hans prakaash ka ||34||
Sahans athaasi aur taeteeson, sooraj chand chiraag hain|
Dhar ambar dharni dhar ratte,
abigat achal bihaag hain ||35||
Sur nar munijan siddh aur saadhik,
Paar Brahm koon ratat hain|
Ghar ghar manglachaar chauri,
gyaan jog jahaan batat hain ||36||
Chitr gupt dharm rai gaavain, aadi maya omkaar hai|
Koti Saraswati laap karat hain,
aisa PaarBrahm darbaar hai ||37||
Kaamdhenu kalpvriksh jaakain,

Page 40

Indra anant sur bharat hain|
Paarbati kar jor Lakshmi, Savitri shobha karat hain ||38||
Gandharv gyaani aur muni dhyaani,
paanchon tatv khavaas hain|
Trigun teen bahurang baaji, koyi jan birle daas hain ||39||
Dhruv Prahlaad agaadh ag hai, janak bidehi jor hai|
Chaley vimaan nidaan bitya,
Dharmraj ki bandh taur hain ||40||
Gorakh datt jugaadi jogi, naam jalandhar leejiye|
Bhartari Gopi Chanda seejhe, aisi deeksha dijiye ||41||
Sultaani Bajeed Farida, Peepa parche paaiya|
Deval ferya gop gosaain,
Nama ki chhaan chhivaayiya ||42||
Chaan chhivaayi gau jivaayi, Ganika chadi bimaan mein|
Sadna bakre kun mat maarey,
pahunche aan nidaan mein ||43||
Ajaamel se adham udhaare, patit paavan birad taas hai|
Kesho aan bhayaa banjaara,
shat dal keenhi haas hai ||44||
Dhanaa bhakt ka khet nipaaya, maadho dayi siklaat hai|

Page 41

Panda paanv bujhaaya Satguru,
Jaganaath ki baat hai ||45||
Bhakti hetu Kesho banjaara, sang Raidaas Kamaal the|
He Har he Har hoti aayi, goon chhayi aur paal the ||46||
Gaibi khyaal bisaal Satguru, achal digambar theer hain|
Bhakti het aan kaaya dhar aaye,
Abigat SatKabir hain ||47||
Nanak Dadu agam agaadhu, teri jahaaj khevat sahi|
Sukh saagar ke hans aaye, bhakti hirambar ur dhari ||48||
Koti bhaanu prakaash pooran, rom rom ki laar hai|
Achal abhangi hai Satsangi, abigat ka deedar hai ||49||
Dhan Satguru updesh deva, chauraasi bhram met hin
Tej punj aan deh dhar kar,
is vidhi hum kun bhent hin ||50||
Shabd nivaas aakaashvaani, yauh Satguru ka roop hai|
Chand sooraj na pavan na paani,
na jahaan chhaaya dhoop hai ||51||
Rehta ramta, Ram Sahib, avgat Alah alekh hai|
Bhoole panth bitamb vaadi, kul ka khaavind ek hai ||52||
Rom rom mein jaap jap le, asht kamal dal mel hai|

Page 42

Surati nirati kun kamal pathavo,
jahaan deepak bin tel hai ||53||
Hardam khoj hanoj haajar, triveni ke teer hain|
Das Garib tabeeb Satguru,
Bandi Chhor Kabir hain ||54||

||Ath Manglacharan||

Garib namo namo Sat Purush kun, namaskar Guru keenhi|
Surnar munijan saadhva, santon sarvas deenhi ||1||
Satguru Sahib Sant sab, dandautam pranaam|
Aage peechhe madhya huye, tin kun ja kurbaan ||2||
Narakaar nirvisham, Kaal jaal bhay bhanjanam|
Nirlepam nij nirgunam, akal anoop besunn dhunam ||3||
Soham surti samaaptam, sakal samaana nirati lae|
Ujal hirambar hardamm be parvaah athaah hai,
vaar paar nahin madhyatam ||4||
Garib jo sumirat siddh hoyi, gan naayak galtaana|
Karo anugrah soyi, paaras pad parvaana ||5||
Aadi Ganesh manaaun, gan naayak devan deva|
Charan kanwal lyo laaun, aadi ant karhun seva ||6||
Param shakti sangeetam, riddhi siddhi data soyi|
Abigat gunah ateetam, Satpurush nirmohi ||7||
Jagdamba jagdeesham, mangal roop muraari|
Tan man arpun sheesham, bhakti mukti bhandaari ||8||

Page 44

Sur nar munijan dhyaavaen, Brahma Vishnu Mahesha|
Shesh sahans mukh gaavaen, poojain Aadi Ganesha ||9||
Indra Kuber sareekha, Varun Dharmrai dhyaavein|
Sumrath jeevan jeeka, man ichchha fal paavein ||10||
Tetees koti adhaara, dhyaavaen sahans athaasi|
Utraen bhavjal paara, kati hain yam ki faansi ||11||

(Ramaeni)

Satpurush samrath omkaara,
adli Purush Kabir hamaara ||1||
Aadi jugaadi daya ke sagar,
kaal karm ke mauchan aagar ||2||
Dukh bhanjan darvesh dayala,
asur nikandan kar paimala ||3||
Aav khaak paavak aur pauna,
gagan sunn daryaayi dauna ||4||
Dharmrai darbaani chera,
sur asuron ka karae nibera ||5||
Sat ka raaj dharmrai karahin,
apna kiya sabhaedand bharhin ||6||
Shankar shesh ru Brahma Vishnu,

Page 45

Narad Shaarad ja ur rasnam ||7||
Gaurij aur Ganesh gosaain,
kaaraj sakal siddh ho jaai ||8||
Brahma Vishnu aru Shambhu shesha.
Teeno dev dayalu hamesha ||9||
Savitri aur Lakshmi Gaura,
tihun deva sir kar hain chaura ||10||
Paanch tat aarambhan keena,
teen gunan madhya saakha jheena ||11||
Satpurush saen Omkaara,
abigat roop rachae gainara ||12||
Kachh machh kurambh aur dhaula,
sirjan haar purush hai maula ||13||
Lakh chauraasi saaj banaya,
bhagligar kun bhagal upaaya ||14||
Upjaen binsaen aavaen jaahin,
mool beej kun sansa naahin ||15||
Leel naabh saen Brahma aaye,
aadi Om ke putra kahaaye ||16||
Shambhu manu Brahma ki saakha,

Page 46

rig yaju sam atharvan bhasha ||17||
Peevrat bhya uttaanm paata,
ja kae dhruv hain aatm gyaata ||18||
Sanak sanandan sant kumara,
chaar putra anuraagi dhaara ||19||
Tetis koti kalaa vistaari,
sahans athaasi munijan dhaari ||20||
Kashyap putra suraj sur gyaani,
teen lok mein kiran samaani ||21||
Saath hazaar sangi baal kelam,
beena raagi ajab balelam ||22||
Teen koti yodha sang jaake,
sikbandhi hain purna saake ||23||
Haath khadag gal pushp ki mala,
kashyap sut hai roop bisaala ||24||
Kausat mani jadya vimaan tumhara,
surnar munijan karat juhaara ||25||
Chand soor chakvae prithvi maahin,
nis vaasar charnon chit laahi ||26||
Peethae suraj sanmukh chanda,

Page 47

kaataen triloki ke fanda ||27||
Taarayan sab swarg samoolam,
pakhe rahaen satguru ke foolam ||28||
Jai Jai Brahma samrath swami,
yeti kalaa param pad dhaami ||29||
Jai Jai Shambhu Shankar naatha,
kalaa Ganeshm ru Gaurij mata ||30||
Koti katak paimaal karanta,
aisa Shambhu samrath kanta ||31||
Chand lilaat soor sangeeta,
jogi Shankar dhyaan udeeta ||32||
Neel kanth sohae garudaasan,
shambhu jogi achal singhaasan ||33||
Gang tarang chhutaen bahudhaara,
ajapa taari jai jai kaara ||34||
Riddhi siddhi daata shambhu gosaain,
daalidar moch sabhae ho jaai ||35||
Aasan padam lagaaye jogi,
nihichchhya nirbaani bhogi ||36||
Sarp bhuvang galae rund maala,

Page 48

brishabh chadiye deen dayaala ||37||
Vaamaen kar trishool viraajae,
dahnae kar sudarshan saajae ||38||
Sun ardaas devan ke deva,
shambhu jogi alakh abheva ||39||
Tu paimaal karey pal maahin,
aise samrath shambhu saain ||40||
Ek lakh yojan dhvja farkaen,
pachrang jhande mauhrae rakhae ||41||
Kaal bhadr krit dev bulaayun,
Shankar ke dal sab hi dhyaayun ||42||
Bhairon khitrpaal paleetam,
bhoot ar daent chadey sangeetam ||43||
Raakshas bhanjan birad tumhara,
jyun lanka par padam athaara ||44||
Kotyaun gandharv kamand chadaavaen,
Shankar dal ginti nahin aavaen ||45||
Maaraen haak dahaak chinghaarein,
agni chakra baanon tan jaaraen ||46||
Kampya shesh dharni tharraani,

Page 49

ja din lanka ghaali ghaani ||47||
Tum shambhu ishan ke isha,
vrishabh chadiye bisve beesa ||48||
Indra Kuber aur Varun bulaayun,
raapti set singhasan lyaayun ||49||
Indra dal baadal dariyaayi,
chhyaanvaen koti ki huyi chadaayi ||50||
Surpati chadey Indra anuraagi,
anant padam gandharv badbhaagi ||51||
Kisan bhandari chadey Kubera,
ab dilli mandal bauhrayon fera ||52||
Varun vinod chadey Brahm gyaani,
kalaa sampurna baarah baani ||53||
Dharmrai aadi jugaadi chera,
chaudah koti katak dal tera ||54||
Chitragupt ke kaagaj maahin,
jeta upjya Satguru saain ||55||
Saaton lok paal ka raasa,
ur mein dhariye saadhu daasa ||56||
Vishnunaath hain asur nikandan,

Page 50

santon ke sab kaataen fandan ||57||
Narsingh roop dharey Gururaya,
Hirnakus kun maaran dhaaya ||58||
Sankh chakra gadaa padam viraajaen,
bhaal tilak jaakaen ur saajaen ||59||
Vaahan Garun Krishna asvaara,
lakshmi dhaure chor apaara ||60||
Ravan mahiravan se maarey,
setu baandh sena dal tyaare ||61||
Jaraasingh aur Baali khapaay,
Kans Kesi Chaanaur haraaye ||62||
Kaalideh mein naagi naatha,
Sisupal chakra saen kaatya maatha ||63||
Kalyavan Mathura par dhaaye,
thaara koti katak chad aaye ||64||
Muchkand par peetambar daarya,
Kalyavan jahaan begi singhaarya ||65||
Parsuram Baavan avtaara,
koyi na jaanae bhed tumhara ||66||
Sankhasur maarey nirbaani,

Page 51

Baraah roop dhare parvaani ||67||
Ram autaar Ravan ki bera,
Hanumant haaka suni sumera ||68||
Aadi mool ved omkaara,
asur nikandan keen singhaara ||69||
Vaashishth Vishwamitra aaye,
Durvasa aur Chunak bulaay ||70||
Kapal kalandar keen juhaara,
fauj nakeeb sabhan sirdaara ||71||
Gorakh datt digambar bala,
Hanumant Angad roop vishaala ||72||
Dhruv Prahlad aur Janak videhi,
sukhde sangi param sanehi ||73||
Parasur aur Vyaas bulaaye,
Nal Neel mauhre chad dhaaye ||74||
Sugriv sang aur Lachhman bala,
jor ghataa aaye ghan kaala ||75||
Jaide paayal jang bajaaye,
ajaamal aru Harishchandra aaye ||76||
Taamardhuj Mordhuj raja,

Page 52

Ambeerash kar hai purna kaaja ||77||
Suraj bansi paancho paando,
kaal meech sir devae daando ||78||
Dharm Yudhishthir dharey dhyaana,
Arjun lakh sanghaani baana ||79||
Sahde Bheem Nakul aur Kaunta,
Draupdi jang ka deena nyaunta ||80||
Haath khappar aru mastak binda,
thaarah khoohni melae dunda ||81||
Devi Shiv Shiv karey singhaare,
khadag baan chakron saen maaraen ||82||
Chaunsath jogni baavan beera,
bhakshan badan karaen tadveera ||83||
Asur katak dhoomar ud jaayi,
suraun raksha karae gosaayin ||84||
Pachrang jhande lamb lehariya,
dakkhan ke dal utar utariya ||85||
Pachrang jhande lamb chalaaye,
dakkhan ke dal uttar dhaaye ||86||
Mauhre Hanumant Gorakh baala,

Page 53

Hari ke het haraul hamaala ||87||
Chinhdol Chunak Durvasa deva,
asur nikandan boodat kheva ||88||
Bali aru shesh pataalaun saakha,
sanak sanandan surgon haaka ||89||
Dahun dish baaju Dhru Prahlaada,
koti katak dal kataa pyaada ||90||
Bajr baan ki boyun baadi, Satguru sant jeet hai raadi||91||
Je koyi maaney shabd hamaara,
raaj karey Kabul kandhaara ||92||
Arab kharab Makke kun dhyaayun,
Madeena baandh hadad mein lyaayun ||93||
Ira tura kahaan shikaari, gad gajni lag havae asvaari ||94||
Dilli mandal paap ki bhooma,
dharti naal jagaayun sooma ||95||
Hasti ghora katak singhaaron,
drishti parae asuron dal maaron ||96||
Sankh panchaayan naadu teram,
swarg pataalon haak sumeram ||97||
Balmik sur baacha bandhaa,

Page 54

paando jagya dwaapar ki sandhaa ||98||
Narad kumbhak rishi kurbana,
Markande Roomi rishi aana ||99||
Indrarishi aru baktaalab swami,
aur sant saadhu ghan naami ||100||
Naath Jalandhar aur Ajaipala,
Guru Machhandar Gorakh bala ||101||
Bharthari Gopi Chanda jogi,
Sultan Adham hai sab ras bhogi ||102||
Nar Haridas pakhae bali bheesham,
Vyaas bachan parmaani seekham ||103||
Nama aur Raidas raseela,
koyi na jaanae abigat leela ||104||
Peepa Dhanna chadey Baajeeda,
Seu Saman aur Farida ||105||
Dadu Nanak naad bajaaye,
Malook das Tulsi chad aaye ||106||
Kamaal mall aur sur gyaani,
Ramanand ke hain furmaani ||107||
Meerabai aur Kamaali,

Page 55

Bhilni naachae de de taali ||108||
Naasketu nakeeb hamaara,
udyaalak muni karat juhaara ||109||
Sahib takht Kabir khwaasa,
Dilli mandal leejae vaasa ||110||
Satguru Dilli mandal aaysi,
sooti dharni sum jagaaysi ||111||
Kaagbhusund chhatr kae aagae,
gandharv karat chalat hain raagaen ||112||
Eta guftaar raasa, padaega so chadaega ||113||
Champaega par bhoomi seem,
Saakshikrishna paancho paando bhaarti bheem ||114||
Draupadi ke khappar mein medni samaaysi,
Chausath jogni mangal gaaysi ||115||
Bajrbaan ka taala rakshas sir thok si,
Dakkhan ke dal deep uttar kun jhok si ||116||
Dilli mandal raj trikut kun saadhsi,
Yeh leela prmaan jo Satguru kun aaraadh si ||117||
Kajli ban ke kunjar jyun gofan ke gilol hain,
Rakshas ka raasa bhang khaali chahundol hai ||118||

Page 56

Nihkalank ans leela kaalandar kunmaar si, Ardh
laakh varsh baaki daanein aur dooton ko singhaarsi ||119||
Kaliyug ki aadi mein Chaanaur Kans maarey the,
Treta ki aadi mein, Hirnakush pachhaare the ||120||
Bali ki vilaas yagya surpati pukaare the,
Baaman swaroop dhar keenhi surpati pukaar,
Bali bain nistaare the ||121||
Kaliyug ki aadi, baara sadi ki ant hai doolah dayaal dev|
Jaanat koyi sant bhev yauhi baala kant hai ||122||
Dilli ke takht chhatr fer bhi firaay si,
Khelat guftaar saen bhanjan sab fokat faen,
Mahiyal raj bala purush Satguru dikhlaay si ||123||
Aavaega dakkhan saen diwana,
Kabul ka kaal keel kiliyam gal hai turkaana ||124||
Kil kili kiliyam autaar kalaam, jeetan jang jhunjhmalaa
Aisa Purush aaya kehta hai Garibdas,
Dilli mandal hoye vilaas, nihkalank raaya ||125||

||Raksha Mantra||

Satguru sharan sharnaayi, sharan gahey kachhu bhay
nahin vyaapae, kaal jaal bhay mit jaahin|

Page 57

Rog shog chhal chhidr na vyaapae,
sanmukh na thahraai|
Jahar agni tan nikat na aavae, doori jaat rangaayi|
Beer betaal baan na laagae, jam ke kot dhahaayi|
Athaanve punya mooth na laagae, ult taahi dharkhaayi|
Baer karey soye dukh paavae, surati shabd mil jaayi|
Kah Kabir hum jam dal pelya, Satguru laakh duhaayi

||Ath Manglacharan||

Garib namo namo Sat Purush kun, namaskar Guru keenhi|
Surnar munijan saadhva, santon sarvas deenhi ||1||
Satguru Sahib Sant sab, dandautam pranaam|
Aage peechhe madhya huye, tin kun ja kurbaan ||2||
Narakaar nirvisham, Kaal jaal bhay bhanjanam|
Nirlepam nij nirgunam, akal anoop besunn dhunam ||3||
Soham surti samaaptam, sakal samaana nirati lae|
Ujal hirambar hardamm be parvaah athaah hai,
vaar paar nahin madhyatam ||4||
Garib jo sumirat siddh hoyi, gan naayak galtaana|
Karo anugrah soyi, paaras pad parvaana ||5||
Aadi Ganesh manaaun, gan naayak devan deva|
Charan kanwal lyo laaun, aadi ant karhun seva ||6||
Param shakti sangeetam, riddhi siddhi data soyi|
Abigat gunah ateetam, Satpurush nirmohi ||7||
Jagdamba jagdeesham, mangal roop muraari|
Tan man arpun sheesham, bhakti mukti bhandaari ||8||
Sur nar munijan dhyaavaen, Brahma Vishnu Mahesha|

Page 59

Shesh sahans mukh gaavaen, poojain Aadi Ganesha ||9||
Indra Kuber sareekha, Varun Dharmrai dhyaavein|
Sumrath jeevan jeeka, man ichchha fal paavein ||10||
Tetees koti adhaara, dhyaavaen sahans athaasi|
Utraen bhavjal paara, kati hain yam ki faansi ||11||

‘‘Aarti’’

||1||

Pehli aarti Hari darbaare, tejpunj jahan praan udhaare||1||
Paati panch pauhap kar pooja,
dev niranjan aur na dooja ||2||
Khand khand mein aarti gaajae,
sakalmayi Hari joti viraajae ||3||
Shanti sarovar manjan keejae, jat ki dhoti tan par leejae||4||
Gyaan angochha mael na raakhae,
dharm janeu satmukh bhaashae ||5||
Dayaa bhaav tilak mastak deejae,
prem bhakti ka achman leejae ||6||
Jo nar aisi kaar kamaavae,
kanthi maala sahaj samaave ||7||
Gayatri so jo ginti khovae,

Page 60

tarpan so jo tamak na hovaen||8||
Sandhya so jo sandhi pichhaanae,
man pasre kun ghat mein aanae ||9||
So sandhya hamre man maani,
kahaen Kabir suno re gyaani ||10||

||2||

Aisi aarti tribhuvan taarey, tejpunj jahan praan udhaare||1||
Paati panch pauhap kar pooja,
dev niranjan aur na dooja ||2||
Anhadnaad pind brahmanda,
baajat ahar nis sadaa akhanda ||3||
Gagan thaal jahan udgan moti,
chand soor jahan nirmal joti ||4||
Tanman dhan sab arpan keenha,
param purush jin aatm cheenha ||5||
Prem prakash bhya ujiyara,
kahaen Kabir maen das tumhara ||6||

||3||

Sandhya aarti karo vichaari,
kaal doot jam rahaen jhakh maari ||1||

Page 61

Laagya sushman koonchi tara,
anhad shabd uthae jhankara ||2||
Unmuni sanyam agam ghar jaayi,
achhae kamal mein rehya samaayi ||3||
Trikuti sanjam kar le darshan,
dekhat nirkhat man hoye prasann ||4||
Prem magan hoye aarti gaavaen, kahaen
Kabir bhaujal bahur na aavae ||5||

||4||

Hari darji ka marm na paya,
jin yauh chola ajab banaaya ||1||
Paani ki suyi pawan ka dhaaga,
nau das maas seemte laaga ||2||
Paanch tatt ki gudri banaayi,
chand soor do thigri lagaayi ||3||
Koti jatan kar mukut banaya,
bich bich heera laal lagaaya ||4||
Aapae seevaen aapey banaavaen,
praan purush kun le pehraavaen ||5||
Kahae Kabir soyi jan mera,

Page 62

neer kheer ka karae nibera ||6||

||5||

Ram niranjan aarti teri, abigat gati kuchh samajh
padey nahin, kyun pahunche mati meri ||1||
Narakaar nirlep niranjan, gunah ateet tihun deva|
Gyaan dhyaan se rahaen nirala, jaani jaay na sewa ||2||
Sanak sanandan naarad munijan, shesh paar nahin paavae|
Shankar dhyaan dharaen nishvaasar,
ajahun taahi suljhaavaein ||3||
Sab sumraen apne anumana, to gati lakhi na jaayi |
Kahaen Kabir kripa kar jan par,
jyon hai tyon samjhaayi ||4||

||6||

Noor ki aarti noor ke chhaajae,
noor ke taal pakhaavaj baajaen ||1||
Noor ke gaayan noor kun gaavaen,
noor ke sunte bahur na aavaein ||2||
Noor ki baani bolae noora,
jhilmil noor raha bharpoora ||3||
Noor Kabira noor hi bhaavae,

Page 63

noor ke kahe param pad paavaen ||4||

||7||

Tej ki aarti tej ke aagae, tej ka bhog tej kun laagae ||1||
Tej pakhaavaj tej bajaavae, tej hi naachae tej hi gaavae||2||
Tej ka thaal tej ki baati, tej ka pushp tej ki paati ||3||
Tej ke aagae tej viraajae, tej Kabira aarti saajae ||4||

||8||

Aapae aarti aapae saajae, aapae kingar aapae baajae||1||
Aapae taal jhaanjh jhankara,
aap naachae aap dekhan hara||2||
Aapae deepak aapae baati, aapae pushp aap hi paati||3||
Kahaen Kabir aisi aarti gaayun,
aapa madhya aap samaayun ||4||

||9||

Adli aarti adal samoyi, nirbhae pad mein milna hoyi ||1||
Dil ka deep pawan ki baati,
chitt ka chandan paancho paati||2||
Tat ka tilak dhyaan ki dhoti, man ki mala ajapa joti ||3||
Noor ke deep noor ke chaura,
noor ke pushp noor ke bhaura ||4||

Page 64

Noor ki jhaanjh noor ki jhaalri,
noor ke sankh noor ki taalri ||5||
Noor ki saunj noor ki sewa,
noor ke sewak noor ke deva ||6||
Aadi Purush adli anuraagi,
sunn sampat mein sewa laagi ||7||
Khojo kamal surati ki dori,
agar deep mein khelo hori ||8||
Nirbhay pad mein nirati samaani,
Das Garib daras darbaani ||9||

||10||

Adli aarti adal uchaara, Satpurush deejo deedara ||1||
Kaise kar chhootaen chauraasi,
jooni sankat bahut tiraasi||2||
Jugan jugan hum kehte aaye,
bhausagar se jeev chhutaaye ||3||
Kar vishwas swaas kun pekho,
ya tan mein man moorati dekho ||4||
Swaasa paaras bhed hamaara,
jo khojae so utrae paara ||5||

Page 65

Swaasa paaras aadi nishani,
jo khojae so hoye darbaani ||6||
Hardam naam suhangam soyi,
aava gavan bahur na hoyi ||7||
Ab to chadae naam ke chhaaje,
gagan mandal mein naubat baajaen ||8||
Agar aleel shabd sahdaani, Das Garib vihangam baani||9||

||11||

Adli aarti asal bakhaana, koli bunae bihangam taana ||1||
Gyaan ka raachh dhyaan ki turiya,
naam ka dhaaga nishchay juriya ||2||
Prem ki paan kamal ki khaadi,
surati ka soot bunae nij gaadi ||3||
Noor ki naal firae din raati, ja koli kun-kaal na khaati ||4||
Kul ka khoonta dharni gaada,
gahar gajheena taana gaada ||5||
Nirati ki nail bunae jo koyi, so to koli avichal hoyi ||6||
Reja raajik ka bun deejae, aise Satguru Sahib reejhae||7||
Das Garib soyi satkoli, taana bun hai ars amoli ||8||

Page 66

||12||

Adli aarti asal ajooni, naam bina hai kaya sooni ||1||
Jhoothi kaya khaal luhara, ila pingula sushman dwara ||2||
Kritghani bhoole narloyi, jag hat nishchay naam na hoyi||3||
So nar keet patang bhavanga,
chauraasi mein dhar hain anga ||4||
Udbhij khaani bhugtaen praani,
samjhaen naahin shabd sahdaani ||5||
Hum hain shabd shabd Hum maahin,
Hum se bhinn aur kachhu naahin ||6||
Paap punya do beej banaaya,
shabd bhed kinhein birlae paya ||7||
Shabd sarv lok mein gaajae,
shabd vajeer shabd hai raajae ||8||
Shabd sthaawar jangam jogi,
Das Garib shabd ras bhogi ||9||

||13||

Adli aarti asal jamaana, jam jaura metun talbana ||1||
Dharmrai par hamri dhaai,
naubat naam chado le bhaai ||2||

Page 67

Chitra Gupt ke kaagaj keerun,
jugan jugan meitun takseerun ||3||
Adli gyaan adal ik rasa, sunkar hans na paavae traasa ||4||
Ajraail joraavar dana, dharmrai ka hai talvana ||5||
Meitun talab karun taageera, bhetey Das Garib Kabira||6||

||14||

Adli aarti asal pathaayun, jugan jugan ka lekha lyaaun||1||
Ja din na the pind na praana,
nahin paani pavan jimi asmana ||2||
Kachchh machchh kurambh na kaya,
chand soor nahin deep banaya ||3||
Shesh Mahesh Ganesh na Brahma,
Narad Shaarad na Vishwakarma ||4||
Siddh chaurasi na teteeson,
nau autaar nahin chaubeeson ||5||
Paanch tat naahin gun teena,
naad bind naahin ghat seena||6||
Chitragupt nahin kritm baaji, Dharmrai nahin pandit qaji||7||
Dhudhukaar anant jug beetey,
ja din kaagaj kaho kin cheetey ||8||

Page 68

Ja din the hum takht khavaasa, tan ke paaji sewak dasa||9||
Sankh jugan parlo pravaana,
Sat Purush ke sang rahaana ||10||
Das Garib Kabir ka chera, Sat Lok Amrapur dera ||11||

||15||

Aisi aarti paarakh leejae,
tan man dhan sab arpan keejae||1||
Jaakae nau lakh kunj diwaale bhaari,
govardhan se anant apaari ||2||
Anant koti jaakae baaje baajaen,
anhad naad amarpur saajaen ||3||
Sunn mandal Satlok nidhaana,
agam deep dekhya asthaana ||4||
Agar deep mein dhyaan samoyi,
jhilmil jhilmil jhilmil hoyi ||5||
Taatein khojo kaya kaashi, Das Garib miley avinaashi||6||

||16||

Aisi aarti aparam para, thaake Brahma ved uchaara||1||
Anant koti jaakae shambhu dhyaani,
Brahma sankh ved padaen baani ||2||

Page 69

Indra anant megh ras mala,
shabd ateet biradh nahin bala ||3||
Chand soor jaake anant chiraaga,
shabd ateet ajab rang baaga ||4||
Saat samundra jaakae anjan naina,
shabd ateet ajab rang baena ||5||
Anant koti jaakae baaje baajein,
PurnaBrahm amarpur saajaen ||6||
Tees koti Rama autaari, Sita sang rehti naari ||7||
Teen padam jaakae bhagwana,
sapt neel kanhva sang jana ||8||
Tees koti Sita sang cheri, sapt neel Radha de feri ||9||
Jaake ardh room par sakal pasaara,
aisa PurnaBrahm hamaara ||10||
Das Garib kahae nar loyi,
yauh pad cheenhae birla koyi ||11||
Garib, satvaadi sab sant hain, aap aapne dhaam
Aajij ki ardaas hai, sab santan pranaam ||12||

(To be done in continuation with Aarti)

Guru gyaan amaan adol abol hai,

Page 70

Satguru shabd seri pichhaani|
Das Garib Kabir Satguru miley,
aan asthaan ropya chhudaani ||1||
Deenan ke ji dayaal bhakti birad dijiye|
Khaane jaad gulaam apna kar lijiye ||Tek||
Khaane jaad gulaam tumhara hai sahi|
Meharbaan mehboob jugan jug pat rahi ||1||
Baandi ka jaam gulam gulam gulam hai|
Khadaa rahe darbaar, su aathon jaam hai ||2||
Sewak talabdaar, dar tumhaare kook hi|
Avgun anant apaar, padi mohi chook hi ||3||
Maen ghar ka baandi jaada, arj meri maaniye|
Jan kehte Das Garib apna kar jaaniye ||4||

‘‘Saakhi’’

Garib, jal thal saakshi ek hai, dungar dahar dayaal|
Dason disha kun darshanm, na kahin jora kaal ||1||
Garib, jai jai jai karunamayi, jai jai jai jagdish|
Jai jai jai tu Jagat Guru, purna bishve bees ||2||
Raag roop raghuvir hai, mohan jaka naam|
Murli madhur bajaavahi, Garib Das bali jaanv ||3||

Page 71

Garib, baandi jaam gulaam ki, suniyon arj avaaj|
Yauh paaji sang lijiyo, jab lag tumra raaj ||4||
Garib, parlo koti anant hain, dharni ambar dhaul|
Maen darbaari dar khadaa, achal tumhari pauli ||5||
Garib, samrath tu Jagdish hai, Satguru Sahib saar|
Maen sharnagati aaiya, tum ho adham udhaar ||6||
Garib, santon ki fulmaal hai, varnaun vitt anumaan|
Maen sabhan ka das hun, karo bandagi daan ||7||
Garib, araj avaaj anaath ki, aajij ki ardaas|
Aavan jaana metiyo, dijiyo nishchal vaas ||8||
Garib, Satguru ke lakshan kahun, chaal vihangam been|
Sankaadik paldae nahin, Shankar Brahma teen ||9||
Garib, dooja opan aapki, jete sur nar saadh|
Muniyar siddh sab dekhiya, Satguru agam agaadh ||10||
Garib, Satguru Purna Brahm hain, Satguru aap alekh|
Satguru ramta Ram hain, ya mein meen na mekh ||11||
Purna Brahm kripanidhaan, sun Kesho Kartaar|
Garib Das mujh deen ki, rakhiyo bahut sambhaar ||12||
Garib, panja dast Kabir ka, sir par raakho hans|
Jam kinkar champae nahin, udhar jaat hai vansh ||13||

Page 72

Alal pankh anuraag hai, sunn mandal rahae theer|
Das Garib udhaariya, Satguru miley Kabir ||14||
Sharna Purush Kabir ka, sab santan ki ot|
Garib Das raksha karaen, kabahu na laagae chot ||15||
Garib, satvaadi ke charnon ki, sir par daarun dhoor|
Chauraasi nishchay mitae, pahunchae takht hazoor ||16||
Shabd swaroopi utre, Satguru Sat Kabir|
Das Garib dayaal hain, digey bandhaavaen dheer ||17||
Kar jorun vinti karun, dharun charan par sheesh|
Satguru Das Garib hain, purna bisve bees ||18||
Naam liye se sab badey, rinchak nahin kasoor|
Garib Das ke charnon ki, sir par daarun dhoor ||19||
Garib, jis mandal Sadhu nahin, nadi nahin gunjaar|
Taj hansa veh desra, jam ki moti maar ||20||
Garib, jin milte sukh oopjae, mitaen koti upaadh|
Bhuvan chaturdas dhoondhiye, param snehi saadh ||21||
Garib, Bandi Chhor dayaal ji, tum lag hamri daud|
Jaise kaag jahaaj ka, sujhat aur na thaur ||22||
Garib, saadhu maai baap hain, saadhu bhaai bandh |
Saadhu milaavaen Ram se, kaatein jam ke fand ||23||

Page 73

Garib, sab padvi ke mool hain, sakal siddh hain teer|
Das Garib Satpurush bhajo, abigat kalaa Kabir ||24||
Bina Dhani ki bandagi, sukh nahin teenon lok|
Charan kamal ke dhyaan se, Garib das santosh ||25||

||Shabd (Hymn)||

||1||

Taaraenge taaraenge tahteek, Satguru taaraenge ||Tek||
Ghat hi mein Ganga, ghat hi mein Jamuna,
ghat hi mein hain Jagdish ||1||
Tumra hi gyaana, tumra hi dhyaana,
tumre taaran ki prateet ||2||
Man kar dheer baandh lere baure,
chhod de na pichhlyon ki reet ||3||
Das Garib Satguru ka chera, taaraenge jam ki raseed||4||

||2||

Kesho aaya hai banjara, Kaashi lyaaya maal apaara||Tek||
Naulakh bodi bhari vishambhar, diya Kabir bhandara |
Dharti oopar tambu taane, chaupad ke baijara ||1||
Kaun desh taen baalad aayi, na kahin bandhya nivaara|
Aparampaar paar gati teri, kit utri jal dhaara ||2||

Page 74

Shaahukaar nahin koyi jaakae, Kaashi nagar manjhaara|
Das Garib kalp se utre, Aap alakh Kartara ||3||

||3||

Samrath Sahib ratn ujaagar,
Satpurush mere sukh ke sagar|
Juni sankat met gusaain, charan kamal ki maen bali jaahi|
Bhaav bhakti dijyo pravaana,
saadhu sangati purna pad gyaana|
Janm karm meto dukh dunda,
sukh sagar mein aanand kanda|
Nirmal noor jahoor joohaaram,
chandragata dekho deedaram|
Tumho Bankapur ke vaasi,
Satguru kaato jam ki faansi|
Meharbaan ho Sahib mera,
gagan mandal mein deejau dera|
Chakve chidanand avinaashi,
riddhi siddhi daata sab gun raashi|
Pind praan jin deene daana,
Garib Das jaakun kurbana|

Page 75

||4||

Kabir, Guruji tum na beesrau, laakh log milijaahin|
Hamse tumkun bahut hain, tumse hamko naahin||
Kabir, tumhe bisaare kya baney, maen kiske sharane jaaun|
Shiv Viranchi muni Narda, tinke hridya na samaaun||
Kabir, augun kiya to bahu kiya, karat na maani haari|
Bhaavae banda bakshiyo, bhaavae gardan taari||
Kabir, augun mere baapji, bakhsho Garib nivaaj|
Jo maen poot kapoot hon, bahur Pitakon laaj||
Kabir, maen apraadhi janamka, nakh shikh bharey bikaar|
Tum daata dukh bhanjana, meri karo sambhaar ||17||
Kabir, abki jo Satguru milae, sab dukh aankhon royi|
Charnon oopar shir dharon, kahun jo kehna hoyi||
Kabir, Kabira saayin milaenge, puchhenge kushlaat|
Aadi ant ki sab kahun, apne dil ki baat||
Kabir, antaryami ek tu, aatamke aadhaar|
Jo tum chhaadau haath, to kaun utaarae paar||

||5||

Mere Gurudev Bhagwan-Bhagwan,
Diyo kaat Kaal ki faansi ||Tek||

Page 76

Avgun kiye ghanere, fir bhi bhaley burey hum tere|
Das ko jaan kae nipat naadaan - ho naadaan,
Mohe baks diyo avinaashi ||1||
Merae uthae umang si dil maen,
tumhein yaad karun pal-pal maen|
Aapka aisa makkhan gyaan - ho gyaan,
Yo jagat bilovae laassi ||2||
Ya duniya sukh se sovae, tera daas uthkae rovae|
Mera meto aavan jaan - ho jaan,
Ya kariyo mehar jaraa si ||3||
Nahin tapat shila pae jalna, koye chauraasi ka bhay na|
Rog katya sumer samaan - ho samaan,
Ya gayi trishna khaansi ||4||
Tumhein kahan dhoondh ke lyaaun, ab tadaf-2 rah jaaun|
Aap gaye amar asthaan - ho asthaan,
Dayi chhod tadapti daasi ||5||
Swami Ramdevanand daata,
aapki ghani sataavaen vaen baata|
Tera Rampal agyaan - ho agyaan,
Kiya Satlok ka vaasi ||6||